Om de klant van alle gemakken te voorzien heeft Damstra gekwalificeerd personeel in dienst voor het uitvoeren van diverse kwaliteitskeuringen. Als het nu om een NEN keuring of een legionella beheersplan gaat, Damstra begeleidt en voert deze keuring uit.

Keuringen

Het legionella beheersplan

In de wetgeving is vastgelegd welke groepen in het hoog risico segment vallen en daardoor verplicht zijn halfjaarlijks monsters te laten nemen, alsmede en risicoanalyse en legionellabeheerplan te laten opstellen. Bij een risicoanalyse wordt aan de hand van een aantal richtlijnen bepaald of en zo ja in welke mate kans is op groei van legionellabacteriën in het systeem. Er zijn twee soorten risicoanalyses: een uitgebreide en een beperkte.

De keuze voor het soort analyse wordt bepaald aan de hand van de aanwezigheid van tappunten waar inadembare aërosolen vrijkomen, zoals douches of andere punten waarbij water wordt versproeid of verneveld. Indien dergelijke punten aanwezig zijn is een uitgebreide risico-analyse vereist. Hierbij wordt de totale waterinstallatie gecontroleerd, zodat eventuele risico’s op legionellagroei doeltreffend in kaart kunnen worden gebracht. Bij installaties zonder deze tappunten volstaat in principe een beperkte risicoanalyse.

In het legionella beheersplan worden periodieke preventieve maatregelen zoals temperatuurmetingen, monstername, spoelen van weinig gebruikte tappunten, onderhoud van boilers en keerklepcontrole voorgeschreven. De uitvoer van deze taken dient in het logboek te worden bijgehouden en inzichtelijk te zijn voor controle door het Waterleidingbedrijf of het Ministerie van VROM. Door deze werkzaamheden te laten uitvoeren door een Kiwa BRL 6010 gecertificeerd bedrijf, bent u ervan verzekerd aan de wet te voldoen op dit gebied.

NEN keuringen

NEN is de afkorting van Nederlandse Norm en tevens sinds 8 mei 2000 de nieuwe naam van het nauwe samenwerkingsverband van het Nederlandse Normalisatie-instituut en de Stichting NEC (gespecialiseerd op de normalisatie van elektrotechniek en ICT). Beide organisaties werken nauw samen vanuit één gecombineerd onderkomen te Delft, zij het nog wel met elk een eigen bestuur. NEN beheert en publiceert de voor Nederland geldende normen op zeer uiteenlopende gebieden.

De NEN is een standaard waarin alle Nederlandse normen voor allerlei zaken worden vastgelegd. Eigenlijk is voor bijna alles wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens. Er bestaan ruim 2000 specifiek Nederlandse normen en er zijn er nog veel meer geldig in Nederland omdat ze bijvoorbeeld vanuit Europa komen (EN) of op wereldschaal geldig zijn (ISO).

NEN 1006 leidingwaterinstallaties

De norm geeft de eisen waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen uit het oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. De norm is bedoeld om te worden toegepast voor elke nieuw aan te leggen leidingwaterinstallatie en voor uitbreidingen, wijzigingen, gehele of gedeeltelijke vernieuwingen, herstellingen en onderhoud van een bestaande leidingwaterinstallatie.

NEN 1010 laagspanningsinstallatie

Is de norm voor de e-installateur voor laagspanningsinstallaties. Deze norm bevat de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woningbouw, utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen.

NEN 1078 gasinstallaties

Geeft de eisen te stellen aan ontwerp, aanleg en beproeving van gasleidinginstallaties van gebouwgebonden systemen in een niet-industriële omgeving met een nominale werkdruk tot 0,01 MPa (100 mbar).

NEN 3140 elektrisch gereedschap

Elektrische Gereedschappen (handgereedschap en werkplaatsgereedschap). Kortom, alles met een snoer kan bij ons voor keuring aangeboden worden.

Scope 8 certificering

Het doel van inspectie/keuring is te bepalen of een elektrische installatie of een elektrisch arbeidsmiddel voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in de van toepassing zijnde normen.

Scope 10 certificering

Het doel van inspectie/keuring is te bepalen of het elektrisch materieel een brandrisico vormt.

Heeft u vragen?

Teamleden

John Hofte

Vestigingsleider
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.