Projecten

Verduurzaming Energie Kenniscentrum Leeuwarden

In opdracht van Ekwadraat hebben wij 234 zonnepanelen met elk een vermogen van 455WP gaan plaatsen op het dak  van het Energie Kenniscentrum. Deze worden aangesloten op 3 SolarEdge omvormers en optimizers. De onderconstructie is van der Valk Solar Systems. Het totale systeemvermogen is 106.470Wp en de jaarlijkse opwekking circa 94.530kWh.

Bijzonder aan dit gebouw is dat het op een oude vuilstortplaats is gebouwd. Over hergebruik gesproken! Dit centrum fungeert als broedplaats en aanjager van duurzame innovatie. Het innovatieve kantoorgebouw van Ekwadraat en Koninklijke Oosterhof Holman bevat straks een zonnedak dat zeker bijdraagt aan een duurzame toekomst. En daar blijft het niet bij. Zo zijn er op de Energiecampus, waar het pand gevestigd is, plannen voor de bouw van een Bio-LNG fabriek en een vergistingsinstallatie die gas maakt van gras. Wij zijn er trots op om mee te werken aan de plannen van dit innovatieve bedrijf.

 

Projecten

Plaatsing materialen

Voor de bouwvak hebben wij de materialen op het dak gedraaid. De komende tijd zullen wij 234 zonnepanelen plaatsen.

Projecten
Projecten
[video width="640" height="390" src="https://faberwijnberg.lndo.site/app/uploads/2023/01/Ekwadraat-promo-09092023-video.mp4" /]

Ekwadraat

Ekwadraat zit gevestigd in het Energie Kenniscentrum Leeuwarden en begeleidt (semi-)overheden, MKB-bedrijven en de industrie bij het realiseren van hun duurzame vraagstukken. Samen verduurzamen ze bedrijven en wijken, realiseren zonneparken, vergisters en warmtenetten. Doen energie-audits, energiebesparingsonderzoeken en energiemonitoring. Begeleiden indienings- en aanvraagtrajecten voor subsidies en vergunningen. Adviseren en begeleiden gemeentes bij het aardgasvrij maken van wijken. Doen warmtescans, haalbaarheidsstudies en ontwikkelen energieconcepten. In 19 jaar is het bedrijf uitgegroeid tot een landelijk adviesbureau met zo’n 60 man personeel.

Projecten