Projecten

Installatiewerk Nieuwbouw Werk- en Leerbedrijf DokWurk Dokkum

In opdracht van bouwgroep Dijkstra Draisma hebben wij het volledige installatiewerk verzorgd voor werk- en leerbedrijf DokWurk in Dokkum (voorheen ook wel NEF Dokkum genoemd). Door samen te werken met deze bouwgroep hebben we snel en effectief een volledig plan voor het gebouw kunnen genereren. De nieuwbouw heeft een omvang van ongeveer 8.080 m2 bvo en bestaat uit kantoren (ca. 1.330 m2 bvo) en bedrijfshallen (ca. 6.750 m2 bvo). Verder is de nieuwbouw geschikt voor latere uitbreiding. Het dak is voorzien van ca. 1600 zonnepanelen. Deze worden gebruikt om energie op te wekken voor de installaties die bij het gebouw horen, zoals verlichting en verwarming. Daarmee is het gebouw bijna energieneutraal.

Projecten

Duurzaamheid op diverse manieren

De bedrijfshallen kunnen allemaal afzonderlijk functioneren, en zijn dus niet van elkaar afhankelijk. Het gebouw is gasloos, dus alle bedrijfshallen worden apart gekoeld en verwarmd. Dit gebeurt vrijwel volledig met onze duurzame luchtwaterwarmtepompen. Op deze manier gaan we energieverspilling tegen, want alle energie wordt zo efficiënt mogelijk gebruikt: we halen zoveel mogelijk kilowatts uit de lucht, en zo weinig mogelijk uit het net. Daarnaast wordt het HVRF systeem ingezet zodat er zo min mogelijk koelmiddel gebruikt hoeft te worden.

Het opwekken van energie

Om DokWurk nog duurzamer te maken draagt Damstra, naast het elimineren van energieverspilling, ook bij aan de energiewinst. Het dak van dit enorme pand wordt namelijk niet over het hoofd gezien; wij hebben hier volledig gebruik van gemaakt door het te bedekken met wel 1600 zonnepanelen. De duurzame energie die daaruit voortvloeit houdt een groot deel van het pand draaiende.

Projecten

Gebruikers bewust maken met hun energieverbruik

Om medewerkers van Dokwurk bewust te maken van het energieverbruik en de opbrengst van de zonnepanelen, is er vanuit Damstra een beeldscherm met desbetreffende informatie in de centrale hal geplaatst. Het slimme systeem houdt het energieverbruik en de energiewinst bij, en activeert de gebruikers van de energie om mee te denken over het energieverbruik. Op die manier bepalen zij hoe duurzaam onze installatie functioneert!

Projecten

Prettige werkomgeving

Wat het pand bijzonder maakt, is dat de accommodatie heel specifiek is afgestemd op zowel het productieproces als ook op de werknemers. Het doel is om een rustige, prettige werkomgeving te creëren. Een ruimte die niet hol klinkt en waar prikkels tot een minimum zijn beperkt. Prikkels door storende geluiden en storend materiaalgebruik moet ook zoveel mogelijk worden beperkt. Zo hebben we gezorgd voor strak afgewerkte vloeren en muren, maar zijn de fabriekshallen bijvoorbeeld ook voorzien van plafonds. Die zijn geluidsabsorberend.

Werk- en leerbedrijf NEF Dokkum opgeleverd!

Op donderdag 1 juli was de oplevering van het duurzame nieuwe gebouw voor Dokwurk. In juli en augustus begint de inrichting en verhuizing, zodat alle medewerkers na de zomer aan de slag kunnen op hun nieuwe werkplek. In totaal is er een gebouw van meer dan 8000 m² gerealiseerd, waarvan 1250 m² bestaat uit kantoorruimte, en 6750 m² uit bedrijfshallen.

Projecten
Projecten

Leidingwerk

De fundering gereed staat voor september gepland. Voor die tijd zorgen wij ervoor dat het leidingwerk er in zit!

Start van de bouw

Woensdagochtend 27 mei 2020 werden de handtekeningen gezet onder de bouwovereenkomst voor de nieuwbouw van het bedrijfspand van werk- en leerbedrijf NoardEast Fryslân (NEF). TWA Architecten ontwierp het pand, de nieuwbouw wordt gerealiseerd op het bedrijventerrein Betterwird in Dokkum.

Projecten