De Arbo-wet en verzekeraars verlangen van werkgevers dat zij al het mogelijke doen om persoonlijke ongevallen op de werkvloer te voorkomen. Periodieke keuringen en inspecties van elektrische installaties vallen hier ook onder. Als bij calamiteiten blijkt dat een werkgever geen preventieve maatregelen heeft getroffen, kan hij aansprakelijk worden gesteld. De eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid staan vermeld in de Arbo-wet. De NEN3140 geeft richtlijnen voor veilig werken binnen de Arbo-wet en gaat in op de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en het opleidingsniveau van alle betrokkenen. Ook geeft de NEN3140 richtlijnen voor inspecties. U kunt bij ons terecht voor inspecties aan uw elektrische installatie of keuringen van uw elektrische toestellen en machines. Elektrische toestellen, waar ook elektrisch handgereedschap onder valt, moeten jaarlijks worden gekeurd. Niet iedere erkende installateur is automatisch bevoegd om NEN3140 keuringen uit te voeren. Faber Wijnberg beschikt over gecertificeerde monteurs en de juiste apparatuur om NEN3140 keuringen en inspecties uit te voeren. Naast die keuringen kunnen wij uiteraard ook reparaties aan uw apparatuur uitvoeren.