Installatietechniek

Brandbeveiliging

Gemiddeld vinden er in Nederland ca. 40.000 branden plaats. Branden veroorzaken veel menselijk leed en grote economische schade. Een brand ontstaat meestal door menselijke handelingen of nalatigheden zoals onachtzaamheid, onwetendheid of onverschilligheid.Brand kan zich razendsnel verspreiden. Het is dus van het grootste belang dat, in geval van brand, deze zo vroeg mogelijk wordt gedetecteerd. Een van de mogelijke maatregelen is het toepassen van (automatische) brandmeldinstallaties. Een brandmeldinstallatie detecteert een brand zo vroeg mogelijk.Zo kan een gebouw in geval van brand zo snel mogelijk worden ontruimd en kan de brand worden bestreden. Hierdoor is er minder kans op ongevallen en materiƫle schade. Brandmeldinstallaties bestaan uit een serie rookmelders, nevenindicatoren, handmelders, slow-whoops en een brandmeldcentrale.U kunt bij ons terecht met al uw vragen op het gebied van brand-beveiliging en brandblusvoorzieningen. Voor advies, installatie en onderhoud van uw brandmeldinstallaties staan wij altijd voor u klaar.